Wat doet de VES voor u?

BE9A6944

  • Het verzorgen van een clubblad. Het clubblad verschijnt vier maal per jaar. Hierin staan uitslagen van gezondheidsonderzoeken, verslagen van veldwedstrijden en shows en diverse leuke artikelen over het ras. Het clubblad wordt u als lid uiteraard gratis toegezonden. 
  • Het organiseren van de jaarlijkse clubmatch. Dit is een prima gelegenheid om met het tentoonstellingsgebeuren vertrouwd te geraken, dit alles in een gemoedelijke sfeer.
  • Het organiseren van veldwedstrijden. De manier bij uitstek om te kijken of uw hond geschikt is voor het werk in het veld. De VES organiseert jaarlijks diverse veldwedstrijden.
  • Het organiseren van de setterwandeling. Voor honden de leukste dag van het jaar! Ze kunnen naar hartelust stoeien en rennen op ruim terrein met vele rasgenoten.
  • Het uitschrijven van een ledenvergadering. De manier om u als eigenaar te laten horen

    Iedere eigenaar van een Engelse Setter wil het beste voor het ras. Door lid te worden kunt u meedenken om zo het ras in optimale conditie te houden. 
    Zo worden fokregels gehanteerd die de positieve eigenschappen van het ras bevorderen. Mocht u een nestje van uw teef willen of uw reu ter dekking willen stellen, dan kan de vereniging u zeker van advies dienen.