Reglement Verkiezing beste Fieldtrialer en beste Jeugd Fieldtrialer

 

 1. De Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter (VES) organiseert jaarlijks een verkiezing van beste fieldtrialer en beste jeugd fieldtrialer.
 2. Voor de twee onderscheiden titels stelt de VES een prijs ter beschikking.
 3. De titel van beste fieldtrialer en beste jeugd fieldtrialer is voorbehouden aan Engelse Setters in het bezit van leden en/of gezinsleden van de VES en ze moeten zijn ingeschreven in het Nederlandse Honden Stamboek (N.H.S.B.).
 4. Deelname aan de verkiezing is kosteloos.
 5. De verkiezing van beste fieldtrialer en beste jeugd fieldtrialer wordt gebaseerd op de behaalde resultaten tijdens kampioenschapsveldwedstrijden en jeugdveldwedstrijden.
  Hiertoe worden de behaalde resultaten omgerekend naar punten zoals vastgesteld in art. 12 van dit reglement.
 6. Het jaar waarin punten kunnen worden behaald, loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december van dat bepaalde verkiezingsjaar.
 7. Om in aanmerking te komen voor de verkiezing van fieldtrialer, kunnen punten uitsluitend worden behaald in kampioenschapsveldwedstrijden. Hieronder wordt verstaan: nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden waar de F.C.I. regels of het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (AVR) van ORWEJA aan ten grondslag liggen, of het reglement van dat land waar deelgenomen wordt aan nationale kampioenschapsveldwedstrijden. De wedstrijdvormen worden genoemd Quête à la Française (solo en koppel), Grande Quête (altijd koppel) en alle nationale kampioenschapswedstrijden voor Britse Staande Honden (solo en koppel) georganiseerd in landen die bij de FCI aangesloten zijn.
 8. Om in aanmerking te komen voor de verkiezing van jeugd fieldtrialer worden de leeftijdsgrenzen gehanteerd als vastgelegd in het AVR, of in het reglement van dat land waar deelgenomen wordt aan jeugd veldwedstrijden.
 9. Punten worden toegekend aan alle honden, ongeacht de klasse waarin zij worden uitgebracht.
 10. Noch voor de beste fieldtrialer, noch voor de beste jeugd fieldtrialer wordt onderscheid gemaakt naar geslacht.
 11. Punten worden toegekend op basis van uitslagen zoals die door de eigenaar schriftelijk aan het secretariaat van de VES gemeld worden, onder overlegging van een kopie van het werkboek of een kwalificatiekaart. De resultaten moeten uiterlijk 6 weken na afloop van het seizoen doorgegeven zijn. Alleen aldus gemelde resultaten worden geregistreerd.
 12. Punten worden als volgt, overeenkomstig hetgeen hiertoe is vastgelegd in het AVR toegekend. In geval de puntentelling in het AVR wijzigt, prevaleert de betreffende puntentelling van het AVR en wordt de puntentelling in dit reglement geacht dienovereenkomstig te zijn aangepast.
 13. Bij gelijk aantal punten wordt de titel beste fieldtrialer verleend aan de hond, die van de gelijk geëindigde het grootste aantal CACIT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal Res.CACIT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal CACT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal Res.CACT’s behaald heeft. Indien de uitslag dan nog niet bepaald kan worden, dan zal de jongste hond winnaar zijn.
 14. Bij gelijk aantal punten wordt de titel beste jeugd fieldtrialer verleend aan de hond, die van de gelijk geëindigde het grootste aantal CACIT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal Res.CACIT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal CACT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal Res.CACT’s behaald heeft. Indien de uitslag dan nog niet bepaald kan worden, dan zal de jongste hond winnaar zijn.
 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 16. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Verkiezing Beste Fieldtrialer en Jeugd Fieldtrialer.

 

Beoordeling       Plaatsing

Solo Wedstrijden    

Koppel Wedstrijden    

CACIT

 

12 punten

+ 2 punten

Res. CACIT    

 

11 punten

+ 2 punten

CACT

 

10 punten

+ 2 punten

Res. CACT

 

9 punten

+ 2 punten

U

Eerste geplaatst

8 punten

+ 2 punten

U

Niet eerste geplaatst    

7 punten

+ 2 punten

ZG

Eerste geplaatst

6 punten

+ 1 punt

ZG

Niet eerste geplaatst

5 punten

+ 1 punt

CQN

 

4 punten

+ 1 punt

G

Eerste geplaatst

3 punten

+ 1 punt

G

Niet eerste geplaatst

2 punten

+ 1 punt