Artikel 9

  1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig zijn benoemd.
  2. Ereleden worden door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van ten minste tien stemgerechtigde leden benoemd met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  • RIA VAN DER KAA
  • MARIANNE KRANS

Benoeming ereleden VES

Tijdens de op 27 oktober 2020 gehouden online ALV zijn op voorstel van het bestuur twee prominente leden met algehele instemming benoemd tot erelid van de VES:

Mevrouw Ria van der Kaa.

Ria van der Kaa is voor vele leden het eerste contact met de VES als mensen op zoek zijn naar een Engelse Setter. Deze taak heeft ze decennialang vervult. De VES bedankt haar hartelijk voor al het werk wat ze voor de club gedaan heeft.

Mevrouw Marianne Krans.

Marianne Krans is al sinds 1960 lid van de VES en dus al 60 jaar van het 90-jarig bestaan van de VES. Zij is van alle leden van de VES het langst lid. Vorig jaar ontving zij nog een koninklijke onderscheiding voor inzet binnen de kynologie.