Image

Welkom op de site van de VES

U kunt ons bereiken via de bestuurspagina
Of door het contactformulier in te vullen

Volg ons

Het Reglement Verkiezing beste Fieldtrialer en beste Jeugd Fieldtrialer kunt u onderaan deze pagina vinden. Wilt u in aanmerking komen voor één van deze titels, stuur dan de uitslagen door naar het secretariaat.

Punten worden toegekend op basis van uitslagen zoals die door de eigenaar schriftelijk aan het secretariaat van de VES gemeld worden, onder overlegging van een kopie van het werkboek of een kwalificatiekaart. De resultaten moeten uiterlijk 6 weken na afloop van het seizoen doorgegeven zijn. Alleen aldus gemelde resultaten worden geregistreerd.

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2009
Vlaklands Jul, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

BESTE JEUGDSETTER 2009
Vlaklands Jul, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2010
Niet uitgereikt

BESTE JEUGDSETTER 2010
Niet uitgereikt

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2011
Vlaklands Jul, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

BESTE JEUGDSETTER 2011
Niet uitgereikt

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2012
Solid Gold's Yuna, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

BESTE JEUGDSETTER 2012
Solid Gold's Yuna, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2013
Vlaklands Jul, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

BESTE JEUGDSETTER 2013
Solid Gold's Yuna, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2014
Vlaklands Jul, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens


BESTE JEUGDSETTER 2014
Niet uitgereikt

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2015
Solid Gold's Yuna, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens


BESTE JEUGDSETTER 2015
Niet uitgereikt

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2016
Vlaklands Jul, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens


BESTE JEUGDSETTER 2016
Niet uitgereikt

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2017
Vlaklands Jul, eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

BESTE JEUGDSETTER 2017
Sharptails Athos  (Luc), eigenaar/voorjager Lia Harms-Bullens

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER 2018
Sharptails Antje, eigenaar/voorjager Bernadette van Drie


BESTE JEUGDSETTER 2018
Niet uitgereikt

0
BESTE ENGELSE WERKSETTER GRAND QUETE 2019
Nicolas Simeons Team, eigenaar Elly 't Lam voorjager Richard Simeons

BESTE ENGELSE WERKSETTER QUETE A LA FRANCAISE 2019
Vai nel Vento Gadji, eigenaar/voorjager Marjolein Kamman- van Eijk

BESTE JEUGDSETTER 2019
Claire, eigenaar/voorjager Joop Harms
0
BESTE ENGELSE WERKSETTER GRAND QUETE 2020
Nicolas Simeons Team, eigenaar Elly 't Lam voorjager Richard Simeons

BESTE ENGELSE WERKSETTER QUETE A LA FRANCAISE 2020
Sharptails Antje, eigenaar/voorjager Bernadette van Drie

BESTE JEUGDSETTER 2020
Bert van de Tielerwaard, eigenaar/voorjager Irene Davidse
0

BESTE ENGELSE WERKSETTER GRAND QUETE 2021
Nicolas Simeons Team, eigenaar Elly 't Lam voorjager Richard Simeons

BESTE ENGELSE WERKSETTER QUETE A LA FRANCAISE 2021
Sharptails Automne, eigenaar/voorjager Roel Kamman

BESTE JEUGDSETTER 2021
Sharptails Crash, eigenaar/voorjager Marjolein Kamman- van Eijk

0

BESTE ENGELSE WERKSETTER GRAND QUETE 2022
Nicolas Simeons Team, eigenaar Elly 't Lam voorjager Richard Simeons

BESTE ENGELSE WERKSETTER QUETE A LA FRANCAISE 2022
Sharptails Barristo, eigenaar/voorjager Roel Kamman

BESTE JEUGDSETTER 2022
Niet uitgereikt


Reglement Verkiezing beste Fieldtrialer en beste Jeugd Fieldtrialer

 

 1. De Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter (VES) organiseert jaarlijks een verkiezing van beste fieldtrialer en beste jeugd fieldtrialer.
 2. Voor de twee onderscheiden titels stelt de VES een prijs ter beschikking.
 3. De titel van beste fieldtrialer en beste jeugd fieldtrialer is voorbehouden aan Engelse Setters in het bezit van leden en/of gezinsleden van de VES en ze moeten zijn ingeschreven in het Nederlandse Honden Stamboek (N.H.S.B.).
 4. Deelname aan de verkiezing is kosteloos.
 5. De verkiezing van beste fieldtrialer en beste jeugd fieldtrialer wordt gebaseerd op de behaalde resultaten tijdens kampioenschapsveldwedstrijden en jeugdveldwedstrijden.
  Hiertoe worden de behaalde resultaten omgerekend naar punten zoals vastgesteld in art. 12 van dit reglement.
 6. Het jaar waarin punten kunnen worden behaald, loopt steeds van 1 januari tot en met 31 december van dat bepaalde verkiezingsjaar.
 7. Om in aanmerking te komen voor de verkiezing van fieldtrialer, kunnen punten uitsluitend worden behaald in kampioenschapsveldwedstrijden. Hieronder wordt verstaan: nationale en internationale kampioenschapsveldwedstrijden waar de F.C.I. regels of het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (AVR) van ORWEJA aan ten grondslag liggen, of het reglement van dat land waar deelgenomen wordt aan nationale kampioenschapsveldwedstrijden. De wedstrijdvormen worden genoemd Quête à la Française (solo en koppel), Grande Quête (altijd koppel) en alle nationale kampioenschapswedstrijden voor Britse Staande Honden (solo en koppel) georganiseerd in landen die bij de FCI aangesloten zijn.
 8. Om in aanmerking te komen voor de verkiezing van jeugd fieldtrialer worden de leeftijdsgrenzen gehanteerd als vastgelegd in het AVR, of in het reglement van dat land waar deelgenomen wordt aan jeugd veldwedstrijden.
 9. Punten worden toegekend aan alle honden, ongeacht de klasse waarin zij worden uitgebracht.
 10. Noch voor de beste fieldtrialer, noch voor de beste jeugd fieldtrialer wordt onderscheid gemaakt naar geslacht.
 11. Punten worden toegekend op basis van uitslagen zoals die door de eigenaar schriftelijk aan het secretariaat van de VES gemeld worden, onder overlegging van een kopie van het werkboek of een kwalificatiekaart. De resultaten moeten uiterlijk 6 weken na afloop van het seizoen doorgegeven zijn. Alleen aldus gemelde resultaten worden geregistreerd.
 12. Punten worden als volgt, overeenkomstig hetgeen hiertoe is vastgelegd in het AVR toegekend. In geval de puntentelling in het AVR wijzigt, prevaleert de betreffende puntentelling van het AVR en wordt de puntentelling in dit reglement geacht dienovereenkomstig te zijn aangepast.
 13. Bij gelijk aantal punten wordt de titel beste fieldtrialer verleend aan de hond, die van de gelijk geëindigde het grootste aantal CACIT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal Res.CACIT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal CACT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal Res.CACT’s behaald heeft. Indien de uitslag dan nog niet bepaald kan worden, dan zal de jongste hond winnaar zijn.
 14. Bij gelijk aantal punten wordt de titel beste jeugd fieldtrialer verleend aan de hond, die van de gelijk geëindigde het grootste aantal CACIT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal Res.CACIT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal CACT’s behaald heeft; geeft dit geen uitsluitsel dan wordt de titel verleend aan de hond die het grootste aantal Res.CACT’s behaald heeft. Indien de uitslag dan nog niet bepaald kan worden, dan zal de jongste hond winnaar zijn.
 15. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 16. Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Verkiezing Beste Fieldtrialer en Jeugd Fieldtrialer.

 

Beoordeling       Plaatsing

Solo Wedstrijden    

Koppel Wedstrijden    

CACIT

 

12 punten

+ 2 punten

Res. CACIT    

 

11 punten

+ 2 punten

CACT

 

10 punten

+ 2 punten

Res. CACT

 

9 punten

+ 2 punten

U

Eerste geplaatst

8 punten

+ 2 punten

U

Niet eerste geplaatst    

7 punten

+ 2 punten

ZG

Eerste geplaatst

6 punten

+ 1 punt

ZG

Niet eerste geplaatst

5 punten

+ 1 punt

CQN

 

4 punten

+ 1 punt

G

Eerste geplaatst

3 punten

+ 1 punt

G

Niet eerste geplaatst

2 punten

+ 1 punt

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.