Privacyverklaring van ‘Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter’

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de “Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter” (hierna “VES”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van VES, geen lid bent, maar inschrijft voor een door VES georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan VES verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Vereniging van Liefhebbers van de Engelse Setter, KvK nummer 40341997, emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
website https://www.engelsesettervereniging.com.De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2. Welke gegevens verwerkt VES?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door VES verwerkt

 1. voor- en achternaam, geslacht;
 2. adresgegevens eventueel postadres;
 3. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer;
 4. naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Engelse Setter(s);
 5. uitslagen van uw hond(en) op jonge hondendagen, (kamp) clubmatches, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website;
 6. resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Engelse Setter(s) ter publicatie in ons clubblad en op onze website;
 7. foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

3. Met welk doel verwerkt VES deze persoonsgegevens?

VES verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door uw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
 2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van VES, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Engelse Setter(s);
 3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere jonge hondendagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 4. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar je ervaringen met VES en u te informeren over de ontwikkelingen van VES.
 5. VES gebruikt uw naam en adres om u haar clubblad en nieuwsberichten toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van VES.

4. Bewaartermijnen

VES verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit VES volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft VES passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Indien VES voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft VES als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

VES verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden: 

 • § Per 1 maart van elk kalanderjaar de NAW-gegevens van de leden van VES aan de koepelorganisatie, waarbij VES is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 • § Zes keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van VES aan de drukker/verzender van het VES Clubblad, die zorgdraagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van VES;
 • § (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door VES georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan VES en de betaling wordt door VES geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door VES ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en VES een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als VES verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  1. Via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van VES kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. VES zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
  2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Indien u klachten heeft over de wijze waarop VES uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Gegevens van websitebezoek

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google Analytics kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google Analytics hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Statcounter verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google Analytics niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google Analytics diensten. We hebben een bewerkersovereenkomst met Statcounter afgesloten. De informatie die Google Analytics verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd).

9. Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan
het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 24 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.engelsesetterevereniging.com bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

Bestuur VES, 24 mei 2018